Ulos – Ut – Out! 5-6.6.2017

Internationellt storevenemanget kring utomhuspedagogik  5-6.6.2017 i Åbo och Sagu.

Öppningen till ULOS – UT – OUT! -storkonferensen kring utomhuspedagogik firas i Åbo slott under världsmiljödagen den  5.6.2017 i Åbo slott. Det är en två dagar och fortsätter samma kväll och nästa dag vid ungdomscentret Ahtela i Sagu.
ULOS – UT – OUT ! har toppföreläsare i slottssalarna och över 50 praktiska workshopar som stöd i undervisningen ute i naturen. Ett träffpunkt för pedagoger, studerande och andra som är intresserade av utomhuspedagogik. Finlands största kaffepaus i naturen, fladdermusutfärd i mörkret och fågelskådning i gryningen, samt mycket mer. Det genomgående temat för utomhuskonferensen är Finlands natur som läromiljö.


För media:
Pressmeddelande 8.5
Unika internationell storevenemanget Ulos ut out ger nya resurser för pedagoger inom utomhuspedagogiken.

Copyright: Janne Hellsten. Be om lov att få bublicea av info@ulos2017.fi


Keynotes:

Föreläsare vid Åbo slott 5.6.2017

Simon Beames
Kirsti Lonka (Kuva Liisa Takala)
Emilia Fägerstam 

 

 

”Educating generation Z”
Dr. Simon Beames, The University of Edinburgh Senior Lecturer in Outdoor Learning, Teaching and Leadership (ETL)

”Miksi ihmisen mieli ja aivot voivat hyvin liikkeessä ja ulkona? Ympäristön merkitys oppimiselle”
Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

”Olika dimensioner av lärandet i uteundervisningen ”
Emilia Fägerstam, PhD och lektor i pedagogik med inriktning på ämnesdidaktik/utomhusdidaktik, LInköpings Universitet


Hela evenemanget börjar med ett seminarium vid Åbo slott, samt fortsätter med olika workshopar runtom i Åbo, samt närområdena och ungdomscentralen Ahtela i Sagu.

Tema för hela evenemanget är den finska naturen som inlärningsmiljö. Evenemanget vänder sig till personer som arbetar inom småbarnsfostran, skolan, eftis- och klubbverksamhet, samt studerande och till personer som i sitt dagliga arbete arbetar med naturen som inlärnings- och inspirationskälla och övriga intresserade. Evenemangsspråket är finska, svenska och engelska.

Konferensprogram är mångsidigt och behandlar mycket från fornhistorien till framtiden från naturen och havet till stadsmiljön.

Välmående från naturen, hållbar livsstil, delaktighet. Evenemanget ger nya perspektiv på hur naturen kan användas som inspirationskälla och stöd till undervisning och inlärningsprocessen så som drama, musik, äventyr, forskning, samt konst och handarbeten.

Stor evenemanget Ulos – Ut – Out! förenar för första gången fyra nationella evenemang Seikkailukasvatuspäivät, Ympäristökasvatuspäivät, Kasvatus metsässä –forum, samt evenemanget Mitt i naturen. Även andra organisationer och evenemang kan samverka. Ulos – Ut – Out! Är en del av programmet kring Finlands 100 års festligheterna.

Så som namnet beskriver är man under evenemanget Ulos- Ut – Out! Ute. Utöver det rejäla utbudet av workshops, serveras det lunch vid stranden av Aura å, middag vid lägerelden, fågel och fladdermusutfärder. Även övernattningen kan vara ute i naturen i ett eget tält, hängmatta eller i ett plutontält.

Välkommen med för att förverkliga ett storevenemang! Deltagare, frivillig eller som arrangör, vi söker efter samarbetspartners och sponsorer. Evenemanget Ulos – Ut – Out! Gör vi tillsammans!

Tilläggsinformation från dessa sidor, eller per e-post info@ulos2017.fi, Facebook, Twitter