Vi ses I Nurmes 9.-11.6.2020

Ulos-Ut-Out! Kom med och förändra! Ulos-Ut-Out! 2020 Är en aktiv socialt där aktiva utövare, forskare och beslutsfattare gemensamt söker efter sätt att bekämpa klimatförändringarna genom undervisning och utbildning Inspirera lärare och utbildare att agera som förändringsaktörer, dvs att exportera och etablera nya arbetsmodeller på sina arbetsplatser för att uppnå bredare och mer permanent förändring Uppmuntra […]

Read More

Tack för alla!

Tack för alla! FEE Suomi FB ja Twitter Suomen nuorisokeskusyhdistys / Seikkailukasvatusverkosto FB ja Twitter Finlands Svenska Idrott FB ja Twitter Suomen Metsäyhdistys FB ja Twitter Suomen ympäristöopisto Sykli FB ja Twitter Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry/ LYKE-verkosto      FB ja Twitter WWF Suomi      FB ja Twitter Valonia       FB ja […]

Read More

Inspelning och material

Ulos – Ut – Out! tapahtuman tunnelmapaloja Turun linnan luentotallenteet (tulossa) Yhteistyössä:     Toiminnallisten työpajojen vinkkejä MAPPAsta Kokeile hakusanaa “ulos2017” tai jotakin muuta. Mappassa on jo yli 1000 materiaalia ja lisää tulee koko ajan. Ohjelman tekijöille: Lataa luentosi tiivistelmä ja/tai esitysmateriaali tai työpajasi menetelmäkuvaus tai toimintavinkki jollekin verkkosivulle ja lisää sitten MAPPA-materiaalipankkiin! !¡Tärkeää: Laita […]

Read More

Ställningstagande: Varje barn skall ha rätt till en relation till naturen

  Julkaistu 7.6.2017 Den finska naturens hälso- och välbefinnande effekter hos barn och ungdomar är odiskutabelt. Naturen är en enastående inlärningsmiljö för den stillasittande generationen, och stöder tillväxt, interaktion och delaktighet. Mångsidig aktivitet i naturen också ökar motståndskraften och främjar god psykisk hälsa. En mångsidig natur är en källa till många hälsoeffekter, vilka arrangörerna till […]

Read More

Internationella storevenemanget Ulos – Ut – Out! ger nya resurser för pedagoger inom utomhuspedagogik

Pressmeddelande Får publiceras: Genast Internationella storevenemanget Ulos – Ut – Out! ger nya resurser för pedagoger inom utomhuspedagogik Finska naturen är en inlärningsmiljö som lösgör oss från en stillasittande livsstil. Inlärningsmiljön stöder därtill tillväxt, interaktion, delaktighet och samarbete. Utomhuslärande har i forskningar visat goda resultat på inlärningen när det gäller olika grupper av elever, konstaterar […]

Read More