Tack för alla!

Tack för alla! FEE Suomi FB ja Twitter Suomen nuorisokeskusyhdistys / Seikkailukasvatusverkosto FB ja Twitter Finlands Svenska Idrott FB ja Twitter Suomen Metsäyhdistys FB ja Twitter Suomen ympäristöopisto Sykli FB ja Twitter Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry/ LYKE-verkosto      FB ja Twitter WWF Suomi      FB ja Twitter Valonia       FB ja […]

Read More

Inspelning och material

Ulos – Ut – Out! tapahtuman tunnelmapaloja Turun linnan luentotallenteet (tulossa) Yhteistyössä:     Toiminnallisten työpajojen vinkkejä MAPPAsta Kokeile hakusanaa “ulos2017” tai jotakin muuta. Mappassa on jo yli 1000 materiaalia ja lisää tulee koko ajan. Ohjelman tekijöille: Lataa luentosi tiivistelmä ja/tai esitysmateriaali tai työpajasi menetelmäkuvaus tai toimintavinkki jollekin verkkosivulle ja lisää sitten MAPPA-materiaalipankkiin! !¡Tärkeää: Laita […]

Read More

Ställningstagande: Varje barn skall ha rätt till en relation till naturen

  Julkaistu 7.6.2017 Den finska naturens hälso- och välbefinnande effekter hos barn och ungdomar är odiskutabelt. Naturen är en enastående inlärningsmiljö för den stillasittande generationen, och stöder tillväxt, interaktion och delaktighet. Mångsidig aktivitet i naturen också ökar motståndskraften och främjar god psykisk hälsa. En mångsidig natur är en källa till många hälsoeffekter, vilka arrangörerna till […]

Read More

Internationella storevenemanget Ulos – Ut – Out! ger nya resurser för pedagoger inom utomhuspedagogik

Pressmeddelande Får publiceras: Genast Internationella storevenemanget Ulos – Ut – Out! ger nya resurser för pedagoger inom utomhuspedagogik Finska naturen är en inlärningsmiljö som lösgör oss från en stillasittande livsstil. Inlärningsmiljön stöder därtill tillväxt, interaktion, delaktighet och samarbete. Utomhuslärande har i forskningar visat goda resultat på inlärningen när det gäller olika grupper av elever, konstaterar […]

Read More