Tallenteet ja materiaalit

Turun linnan luentotallenteet

Luennot avautuvat uuteen välilehteen YouTubessa

Pääluennot
Seminaari: Luonto hoitaa ja vahvistaa I ja II
Seminaari: Osallisuus ja vaikuttaminen
Seminaari: Ulos fossiilitaloudesta kohti bioaikaa
Tapahtuman tunnelmat

Toiminnallisten työpajojen vinkkejä MAPPAsta

Kokeile alla hakusanaa “ulos2017” tai jotakin muuta. Mappassa on jo yli 1000 materiaalia ja lisää tulee koko ajan.
MAPPA.fi


Ohjelman tekijöille

Lataa luentosi tiivistelmä ja/tai esitysmateriaali tai työpajasi menetelmäkuvaus tai toimintavinkki jollekin verkkosivulle ja lisää sitten MAPPA-materiaalipankkiin!

!¡Tärkeää: Laita asiasanaksi ainakin ulos2017 ja ulkona oppiminen. Näin materiaalisi on helposti löydettävissä!¡

Ohje: Materiaalin lisääminen MAPPAan

Vaihtoehtoisesti voit myös lähettää materiaalin osoitteeseen info@ulos2017.fi