Nonstop-työpajat

Ahtela
Ti / Tu 6.6.2017

Nonstop-työpajat / Nonstop-workshops / Nonstop-workshops

Poikkea tutustumaan sopivassa välissä. Ei paikkavarauksia.
Kom när det passar dig, utan platsreservation.

Äventyr och uppleverser – Seikkailua ja kokemuksia
Axxell vildmarksguider ordnar under dagen workshops inom temat Äventyr och upplevelser. Vigu-studeranden visar hur enkla repbanor kan byggas och ger tips på olika övningar som du kan göra med grupper. Du får testa lågrepbanor och delta i teamworkövningar, ta alltså din kompis med dig!
Arrangör: vildmarksguidestuderanden vid vildmarksguidelinjen Vigu, Axxell Målgrupp: alla Språk: svenska, finska, engelska

Työpajassa opit miten yksinkertaista on tehdä köysiratoja. Saat vinkkejä ja voit itse rakentaa sekä harjoitella. Voit testata köysiratoja ja osallistua tiimityönä harjoituksiin, ota myös ystävä mukaan!
Järjestäjä: eräopaslinjan opiskelijat Vigu, Axxell Kohderyhmä: kaikki Kielet: Ruotsi, Suomi, Englanti

Metsäesitys: ajoissa – Forest show: On time – avaa metsään kuudeksi tunniksi tiloja, joihin voi tulla itselle sopivalla hetkellä ja viipyä haluamansa ajan.

Työpaja liittää osallistujat erilaisiin todellisiin ja kuviteltuihin metsän aikoihin menneessä ja tulevassa. Näitä aikoja voivat olla esimerkiksi veden ja hiilen kiertokulut, maapallon kehitysvaiheet tai osallistujien omat metsäkokemukset ja metsätulevaisuudet. Työpajassa jäljitetään erilaisia mahdollisia ja mahdottomia metsän läpi kulkevia, siihen pysähtyviä, sen eliöissä, ilmassa ja maaperässä ilmeneviä aikoja. Havainnoimme, millaisia erilaisia aikoja me tuomme metsään ja metsä tuo meihin.  Ajoissa on metsään syntyvä tila, jossa aikaverkostoa perataan ja ajassa uidaan esitystaiteen keinoin. Jos kunnolla haluaa perehtyä Metsäesitys-käyntiin on hyvä varata aikaa puolesta tunnista tuntiin, ottaa oma-aikansa ja rauhoittua olemaan, mutta myös lyhyemmällä käynnillä pääset jo jyvälle, mistä on kyse. Ainutlaatuinen kokemus, jota ei kannata jättää väliin! Varoitus, voit jäädä koukkuun ja irtaantuminen esityksestä saattaa olla vaikeampaa kuin kuvittelitkaan…
Järjestäjä: Metsäesitys-työryhmä on neljän esitystaiteilijan muodostama, poliittisesti sitoutumaton ryhmä. Työryhmä tavoittelee metsäajattelun ja metsäalan monimuotoisuutta sekä pyrkii rakentamaan tiloja moniäänisille, uutta etsiville metsäkeskusteluille.  Ulos! -tapahtumassa Metsäesityksen työpajan tarjoaa Suomen Metsäyhdistys. Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG