10:45-12:15 Työpajat

Ahtela
Ti / Tu 6.6.2017

Keskipäiväpajat / Dagsworkshops / Midday Workshops 10:45-12:15

Elämää pinnan alla – intoa ja ideoita vesistöopetukseen
Life under the surface – isnpiration an ideas to the water system education
Työpajan tavoitteena on tarjota osallistujalle toiminnallisia menetelmiä vesistöopetuksen toteuttamiseen. Ulkona toteutettavassa työpajassa kokeillaan Freshabit LIFE -hankkeessa kehitettyjä opetuspelejä ja-materiaaleja. Pääset tutustumaan leikinomaisesti raakun ja vaelluskalojen elinkiertoon sekä kokeilemaan ennakkoon elokuussa 2017 julkaistavaa mobiilioppimateriaalia vesistötutkimuksiin. Koulutuksessa kokeiltavat materiaalit on suunnattu pääasiassa peruskouluille mutta kaikki vesistöopetuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan työpajaan! Järjestäjä: Ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF, Maija Venäläinen, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry  Kohderyhmä: luokanopettajat,  aineenopettajat Kielet: ENG

Hoppa på ute
Rörelsefest i skogen –  mångsidig rörelseglädje för småbarn. Rörelseglädje och viljan att röra på sig hänger starkt ihop med de rörelseupplevelser man har fått som barn. Att fokusera på glädjen av att röra på sig på ett mångsidigt sätt kan ha långsiktiga effekter på rörelsevanorna i vuxen ålder. Under workshopen rör vi på oss på olika sätt som är viktiga för den motoriska utvecklingen. Vi tar fasta på glädjen och rörelsefrihet. Grundtanken är att alla får och alla kan. Deltagarna får ett material med sig.
Ledare: Mikaela Wiik och Anna-Lena Blusi. Folkhälsans förbund Målgrupp: daghem, eftis

Kanoottilautta ja melonta ohjattuna ryhmätoimintana
Kanotflotte och paddling i ledd grupp
Canoe ferry and paddling as an oranized group activity
Työpajassa rakennetaan avokanooteista yksinkertaisia kaatumattomia sovelluksia joiden avulla voidaan ohjatussa ryhmätoiminnassa madaltaa melonnan osallistumiskynnystä ja laajentaa kanoottien käyttöympäristöä. Näitä testaillaan käytännössä. Lisäksi osallistujien kanssa pohditaan kanoottilautan käyttömahdollisuuksia kasvatus- ja kuntoutustyössä. KOTA ry:llä on laaja kokemus kanoottilauttamelonnan soveltamisesta osana opetusta ja kuntoutustyötä.
Järjestäjä: Valtteri Kivelä, KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG, SVE

Kretslopp i naturen
Allt som vi behöver används om och om igen av oss och många andra. Syre, vatten, kol och andra ämnen cirkulerar hela tiden. Ute i naturen hittar vi alla delar i de här kretsloppen. Alla processer försiggår här på riktigt; fotosyntes, förbränning, förmultning, avdunstning, kondensering, filtrering …Vi söker upp exempel omkring oss, dramatiserar och bygger egna modeller. När man inser att vi själva är en del av kretsloppen blir återvinning och hållbart bruk av naturresurser en självklar konsekvens.
Ledare: Anna Karin Jern, Centret för livslångt lärande. Åbo akademi Målgrupp: Klasslärare

Last child in nature: Re-connecting the brain, the body and landscape together  
This workshop will be a didactic implementation of learning and teaching in, for and about nature. The participants will reflect, rethink and reform through sensual experience in the natural landscape answering 5 main questions connected to: what, where, when, how and why. Participants will have the opportunity to shift between two types of ”landscapes”. Websites: www.liu.se/ikk/ncu ; www.learninginnature.org Organizer: Anders Szczepanski, ass. visiting prof Outdoor Education Director National Centre for Outdoor Education (NCU), Linköping University, Sweden & Environmental Educator Gaye Amus Learning in Nature, Finland Target group: all teachers from kindergarten to upper secondary school, principals, social workers, policy makers

Lasten kanssa linturetkelle!
Go to the bird excursion with kids!
Uskaltaako lasten kanssa lähteä linturetkelle, jos ei tunne lintuja? Totta kai! Lintuja voi nähdä missä tahansa, ja linturetki on aina hyvä syy lähteä ulos! Pajassa tehdään kävellen pieni linturetki, jonka aikana tutustutaan linturetkeilyyn lasten kanssa, Lasten lintuviikko -tapahtumaan ja sen maksuttomiin materiaaleihin. Materiaaleja saa myös mukaan. Lasten lintuviikko on lintutapahtuma kouluille, päiväkodeille, perheille ja muille lapsiryhmille. Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa lapsiryhmiä lähtemään linturetkelle. Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät ja etsitään helppoja lintujen pesinnän merkkejä. Lintujen pesintä kiehtoo sekä lapsia että aikuisia, ja pesinnän merkkien etsimisen voi ajatella vaikkapa hauskana salapoliisileikkinä! Tarjolla on runsaasti maksutonta materiaalia ryhmänvetäjän tueksi. Lasten lintuviikon aikaan toukokuun lopulla monien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan, ja lintuja on helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä. Linturetki tukee hyvin opsien tavoitteita muun muassa lähiympäristössä liikkumisesta ja sen havainnoinnista. Linturetki käy mainiosti ulkoilu-, liikunta- tai muun teemapäivän ohjelmaksi. The materials of this workshop are in Finnish, but otherwise the workshop can be held partly or fully in English. Järjestäjä: järjestökoordinaattori Inka Plit, BirdLife Suomi ry Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat Kielet: ENG

Metsädraamaa – kohtaamisia metsässä
Skogsdramatik- att träffas i skogen
Forest drama – meetings in the forest
Työpajassa pohditaan omaa metsäsuhdetta metsässä. Työskentely on ryhmälähtöistä, luovaa ja osallistavaa. Luonnon tunnustelua ja kohtaamista – inspiroitumista muistoista ja tästä hetkestä – tarinoiden, ajatusten ja kokemusten jakamista, työstämistä draaman keinoin.
Järjestäjä: draamaopettaja ja luokanopettaja, ympäristökasvattaja, tohtorikoulutettava Anna Lehtonen, Espoon kaupunki Kohderyhmä: kaikki Kielet: SVE, ENG

Nuorisokeskuspedagogiikka uuden OPSin tukena
Ungdomscentrumpedagogik som stöd för den nya LP

I verkstaden går vi med hjälp av teori och en praktisk del igenom de centrala särdragen för den pedagogik som bedrivs i ungdomscentren: en humanistisk människosyn, ett upplevelsebaserat lärande och en upplevelserik, utvecklande och säker omgivning för verksamheten. Arrangör: Suomen nuorisokeskukset – Finlands ungdomscentrum, Sara Kåll & Vesa Sainio.  Målgrupp: klasslärare, ämneslärare, ungdomsledare, socialarbetare. Språk: SVE, FIN

Työpajassa perehdytään luennoiden ja toiminnallisesti nuorisokeskuspedagogiikan keskeisiin piirteisiin, joita ovat humanistinen ihmiskäsitys, kokemuksellinen oppiminen sekä elämyksellinen, kehittävä ja turvallinen toimintaympäristö. Nuorisokeskuspedagogiikkaa toteutetaan Nuorisokeskuksissa. JärjestäjäSuomen nuorisokeskukset, Sara Kåll & Vesa Sainio. Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat, nuoriso-ohjaajat, sosiaaliala. Kielet: SVE, FIN

Opi lukemaan, mitä luonto kertoo –  oppitunti metsässä
Työpajassa käydään metsäopetuksen asiantuntijan johdolla läpi monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään haluamaansa aiheeseen. Käymme läpi seuraavia teemoja: puulajitietous, niin biologisia faktoja kuin kansanperinnettäkin, puiden kasvu ja iän arviointi, puukiekosta kasvupaikkatekijöiden muutosten tulkitseminen, puun rakenne opettavaisen leikin kautta sekä lisäksi perus kasvilajituntemusta.
Järjestäjä: Suomen Metsäyhdistys Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat

Uskomuksille kyytiä
Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan omiin kestävää kehitykseen liittyviin rajoittaviin uskomuksiinsa ja siihen miten niitä voidaan muuttaa. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän. Työpajan metodit pohjautuvat NLP-metodologiaan ja kouluttajan laajaan kokemukseen kestävän kehityksen jalkauttamisesta työyhteisöissä.
Järjestäjä: Hankepäällikkö Stella Aaltonen, Turun kaupunki
Kohderyhmä: kaikki

Ympäristökasvatusta puutarhassa
Puutarhassa on helppoa konkretisoida monia ympäristö- ja ruokakasvatuksen vaativiakin aiheita monen ikäisille. Tule oppimaan miten! Päiväkodeissa, kouluissa, luontokouluissa ja nuorisotaloilla voidaan konkretisoida vaativiakin ympäristöön ja ruoantuotantoon liittyviä prosesseja ja tehdä niitä ymmärrettäväksi pienimuotoisenkin puutarhatoiminnan avulla. Puutarhaympäristössä mm. luonnon monimuotoisuuden hyödyt, pölyttäjähyönteisten tarpeellisuus, biologisen typensidonnan mekanismit ja hajottajaeliöiden merkitys luonnon kiertokulussa nousevat keskusteluun luontevasti. Mutkikkaatkin aihekokonaisuudet yksinkertaistuvat viherlannosta kylväessä, kompostia kääntäessä, typpinystyröitä tarkastellessa ja valmistaessa itse kasvatettua satoa ateriaksi. Samalla päästään käsiksi puutarhan moninaisiin hyvinvointihyötyihin.  Toiminnallisessa työpajassa tutustutaan puutarhatoiminnan mahdollisuuksiin, saadaan tuhti tietopaketti puutarhassa opettamisesta ja vinkkejä toiminnan aloittamiseen, sekä ympäristökasvatukseen ja digioppimiseen puutarhassa. Työpajan taustamateriaalina toimii helmikuussa julkaistu YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali. Katso lisää: http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ Järjestäjä: Pinja Sipari, ympäristökasvattaja Kohderyhmä: kaikki

Återhämtning i naturen
Chilla ute, ett material som inspirerar och ger energi. Chilla ute skapas för att inspirera till återhämtning på olika sätt i naturen. Det kan handla om pausövningar utomhus som ger återhämtning och ökar kreativiteten under mötesdagen eller skoldagen. Det kan också handla om reflektiva vandringar i grupp. I workshopen provar vi på övningar från materialet Chilla Ute. Ledare: Nina Martin och kollega. Folkhälsans förbund Målgrupp: daghem, förskola, skola