9:00-12:15 Pitkät pajat

Ahtela
Ti / Tu 6.6.2017

Pitkät pajat / Långa Workshops / Long Workshops
9:00-12:15

Luonto tutuksi monikulttuurilaisille – How to use nature as part of social integration
Työpajassa keskustellaan ja jaetaan kokemuksia monikulttuuristen ryhmien ympäristökasvatuksesta. Miten luonnossa oppiminen tukee kotoutumista ja kielenoppimista ja juurtumista maahan ja kulttuuriin? Miten oppilaiden kulttuuritaustoja voidaan hyödyntää ympäristökasvatuksessa? Kurkistamme kuva- ja kokemuskielen mahdollisuuksiin tukea kielenoppimista. Kurssilla on luento-osuus sisällä ja monipuolisia harjoituksia ulkona. Kurssia vetää maahanmuuttaja-hanketta vetävä ympäristökasvattaja Milla Tuormaa. Hankkeessa on tavoitteena tukea ympäristökasvatuksen keinoin monikulttuuristen oppilaiden kotoutumista. Lisätietoja hankkeesta info@kiertavaluontokoulu.fi, Kiertävä luontokoulu Naakka. Kurssi vedetään suomeksi, mutta vieraskieliset ovat tervetulleita (englanniksi osittain jos tarvetta). Järjestäjä: ympäristökasvattaja Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka Kohderyhmä: luokanopettajat,  s2 opettajat, valmistavien luokkien opettajat Kielet: ENG

Metsästä moneksi
Metsät ovat Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara ja keskeinen osa suomalaista biotaloutta. Metsää on kaikkialla. Se on läsnä arjessa ja juhlassa. Sen tarjoamat mahdollisuudet ovat moninaiset. Se on ilmiö. Työpaja toteutetaan rastiratana; rastipisteissä metsää käytetään havainnollistamaan mm luonnontieteisiin ja yhteiskuntaoppiin liittyviä kysymyksiä sekä annetaan ideoita rastipisteen toteuttamiseksi koulun lähiympäristössä tai jopa koululuokassa. Rastipisteiden väliset matkat kuljetaan jalan, lukuun ottamatta mahdollista vierailua hakkuukohteella, jonne kuljetus pikkubussilla. Rastipisteiden tarkka lukumäärä ja työpajan kesto tarkentuvat, kun alustava osallistujamäärä on selvillä.”
Järjestäjä: koulutussuunnittelija Hanna Kovala, Suomen metsäkeskus Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat

Retkeilyn ABC
Työpajassa tulevat tutuksi retkeilyn perustaidot, jotta voi itse lähteä lapsiryhmän kanssa ulos luontoon. Kuinka suunnittelet turvallisen ja ympäristöystävällisen retken? Miten saat nuotion syttymään? Toiminnallisten harjoitteiden kautta perehdytään retkipukeutumiseen, retkievästelyyn, jokamiehenoikeuksiin ja suunnistukseen. Järjestäjä: luontokasvattaja Maria Aroluoma, Suomen luontokeskus Haltia Kohderyhmä: kaikki

Natur & Språk on Ihan pihalla
Esittelemme menetelmiä joiden avulla voit opettaa kieliä luonnossa. Työpaja on kaksikielinen ja sopii myös niille jotka eivät puhu ruotsia tai suomea. Maria Svens esittelee tehtäviä joiden avulla voit helposti siirtää perinteisen kielenopetuksen ulos luokasta luontoon. Harjoituksia voi käyttää koulun lähiluonnossa. Kohderyhmänä ovat kuudesluokkalaiset. Työpajan sisältö perustuu Naturligtvis ute på svenska toimintamalliin, joka tarjoaa suomenkielisille kouluille ruotsinkielisiä luontokoulupäiviä ja ruotsinkielenopettajille täydennyskoulutusta. Toimintamalli on saanut vaikutteita pohjoismaisesta luontokoulupedagogiikasta ja sisältää yhteistyöharjoituksia ja vauhdikkaita leikkejä hyödyntäen luonnon tarjoamia materiaaleja. Menetelmän on kehittänyt Natur och Miljö yhdistyksen luontokoulu Kvarkens naturskola Vaasassa yhteistyössä Svenska Nu verkoston kanssa. www.svenskanu.fi/naturligtvis-ute-pa-svenska, www.svenskanu.fi/suomeksi, www.naturochmiljo.fi/kvarkens_naturskola

Pajan toinen osa esittelee Kaksi kieltä & luonto -hankkeen puitteissa kehitetyt menetelmät kaksikieliselle vapaa-ajan toiminnalle. Menetelmät soveltuvat sekä kouluun että harrastustoimintaan. Menetelmien avulla opit toimimaan kaksikielisten ryhmien kanssa tai tarjoamaan yksikielisille lapsille mahdollisuuden tutustua ruotsin- tai suomenkieleen hauskalla ja tehokkaalla tavalla. Saat kokeilla konkreettisia työtapoja ja ideoita leikkeihin ja harjoituksiin.” Järjestäjä: projektipäällikkö Martina Uotinen, luontokoulunopettaja  Maria Svens, Natur och Miljö rf. Kohderyhmä: kaikki Kielet:  (FIN, SWE, ENG)

Vi presenterar olika metoder för hur du kan arbeta med språk i naturen tillsammans med barn och unga. Workshopen är tvåspråkig och passar även om man inte förstår svenska eller finska.M. Svens demonstrerar aktiviteter och uppgifter som du kan använda dig av för att förflytta traditionell språkundervisning utomhus. Övningarna kan användas i de flesta typer av skolnära natur. De är inspirerade av nordisk naturskolpedagogik och innehåller bl.a. samarbetsövningar och fartfyllda lekar med naturen som hjälpmedel och material. Målgruppen för övningarna är åk 6. Workshopen baserar sig på konceptet Naturligtvis ute på svenska, vilket omfattar dels naturskoldagar för finskspråkiga skolor, samt fortbildningar för lärare som undervisar svenska. Konceptet är utvecklat av Natur och miljö r.f.s Kvarkens naturskola i samarbete med Nätverket Svenska nu. Mer information: www.svenskanu.fi/naturligtvis-ute-pa-svenska, www.naturochmiljo.fi/kvarkens_naturskola

Den andra delen av workshopen presenterar metoder som baserar sig på erfarenheter från den tvåspråkiga lägerverksamheten inom projektet Natur och Språk. Metoderna kan användas både inom skolundervisningen och inom fritidsverksamheten. Deltagarna får exempel på hur man jobbar tvåspråkigt med grupper där barnen har olika modersmål eller man vill bekanta dem med ett främmande språk, konkreta idéer som lekar, spel och samarbetsövningar.  www.naturochmiljo.fi/natur_sprak  (FIN, SVE, ENG)