14:00-15:30 Työpajat

Ahtela
Ti / Tu 6.6.2017

Iltapäiväpajat / Eftermiddagsworkshops / Afternoon Workshops 14:00-15:30

Att göra med växter
Bli närmare bekant med växter! Träna på namn och utseende med lekar. Titta noga, lukta, smaka. Gör något roligt med växter eller skapa något vackert av dem. Hur använde man växterna förr och vad berättade man om dem? Här sysslar vi med växter på många olika sätt så att var och en hittar något att inspireras av. Den som lägger märke till sin omgivning och känner igen det som växer där blir mån om naturen. Så sås fröet till att bevara livsmiljöer och slå vakt om mångfalden.
Ledare: Anna Karin Jern, Centret för livslångt lärande. Åbo akademi
Målgrupp: Klasslärare

Eräkasvatusta lapsille ja nuorille
Vildmarksfostran för barn och unga
Outdoor (wilderness) learning for kids and young people
Lähde toiminnalliselle retkelle oppimaan luonnosta perinteisten eräharrastusten kautta. Koska luonnossa liikkuminen ja eränkäynnin perinne ovat olleet olennainen osa suomalaista kulttuuria, niiden vaaliminen on tärkeää ja mielenkiintoista myös nykypäivänä. Työpajassa tutustutaan Eräpassi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa jokamiehenoikeuksiin, lajintuntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan Eräkummitoimintaan. Pajassa järjestetään toimintaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja esitellään, miten eräkasvatusmateriaaleja voidaan hyödyntää uuden opetussuunnitelman mukaisesti osana oppiainerajat ylittävää opetusta. Työpajan osallistujat pääsevät eläytymään oppilaan rooliin ja tekemään tehtäviä oppaana toimivan Eräkummin ohjaamana. Osallistujista riippuen työpajaan voidaan järjestää toimintaa myös saamen kielellä. Järjestäjä: Madeleine Nyman, Metsähallitus Kohderyhmä: kaikki Kielet: SVE, ENG

Hyvinvointia luonnosta Metsämieli -menetelmän avulla
Tutkimusten mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee hengitystiheyttä, sykettä, verenpainetta ja vähentää stressihormoneita. Yli kahden tunnin luonnossa oleilun jälkeen elimistön immuunipuolustusjärjestelmä vahvistuu. Yli 5 tuntia kuukaudessa luonnosta nauttivilla on huomattu myös mielialan kohentumista ja positiivisten tunteiden lisääntymistä. Metsämieli- menetelmä innostaa hyödyntämään luonnon hyvinvointivaikutuksia kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, taltuttavat stressiä, virkistävät ja antavat voimavaroja. Metsämieli-menetelmän harjoituksia voi toteuttaa omien tarpeiden mukaisesti pihalla, puistossa, ulkoilureiteillä tai metsäpoluilla. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin kun arkeen kuuluu haasteita. Metsämieli-menetelmän kehittelyssä on hyödynnetty tutkittuja valmennusmenetelmiä, kuten vahvuuksien psykologiaa, mindfulnessia ja life coachingia. ”Hyvinvointia luonnosta Metsämieli -menetelmän avulla” – työpajassa kokeilemme yhdessä Metsämieli -harjoitteita ja niiden myönteisiä vaikutuksia kehon ja mielen hyvinvointiin. Tule siis pysähtymään, aistimaan ja virkistymään Metsämieli -menetelmän parissa. Järjestäjä: Freelance Ympäristökasvattaja Niina Rossi
Kohderyhmä: kaikki

Kättä pidempää ilmiölähtöisyyteen
Design suuntautunut pedagogiikka pyrkii edistämään oppijoissa osaamista, jolla tulevaisuudessa pystytään yhä paremmin vastaamaan 21. vuosisadan taitoihin. Oppimisen ekosysteemi tuo esille, miten erilaisia koulujen ulkopuolisia ympäristöjä ja yhteisöjä, fyysisiä sekä virtuaalisia, voidaan hyödyntää oppimisessa nykyistä laajemmin tavalla. Oppimisprosessi etenee ohjatusti, oppijan kysymyksiin pohjautuen. Oppijat rajaavat itselleen tutkimustehtävän tai muodostavat tutkimusongelman, josta ryhtyvät hankkimaan tietoa.
Järjestäjä: Ympäristökasvattaja, LTO, Mari Parikka-Nihti Kelo-concept Kohderyhmä: kaikki

Lasten kanssa linturetkelle!
Go to the bird excursion with kids!
Uskaltaako lasten kanssa lähteä linturetkelle, jos ei tunne lintuja? Totta kai! Lintuja voi nähdä missä tahansa, ja linturetki on aina hyvä syy lähteä ulos! Pajassa tehdään kävellen pieni linturetki, jonka aikana tutustutaan linturetkeilyyn lasten kanssa, Lasten lintuviikko -tapahtumaan ja sen maksuttomiin materiaaleihin. Materiaaleja saa myös mukaan. Lasten lintuviikko on lintutapahtuma kouluille, päiväkodeille, perheille ja muille lapsiryhmille. Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa lapsiryhmiä lähtemään linturetkelle. Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät ja etsitään helppoja lintujen pesinnän merkkejä. Lintujen pesintä kiehtoo sekä lapsia että aikuisia, ja pesinnän merkkien etsimisen voi ajatella vaikkapa hauskana salapoliisileikkinä! Tarjolla on runsaasti maksutonta materiaalia ryhmänvetäjän tueksi. Lasten lintuviikon aikaan toukokuun lopulla monien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan, ja lintuja on helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä. Linturetki tukee hyvin opsien tavoitteita muun muassa lähiympäristössä liikkumisesta ja sen havainnoinnista. Linturetki käy mainiosti ulkoilu-, liikunta- tai muun teemapäivän ohjelmaksi.The materials of this workshop are in Finnish, but otherwise the workshop can be held partly or fully in English. Järjestäjä: järjestökoordinaattori Inka Plit, BirdLife Suomi ry Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat Kielet: ENG

Luonnon lumoissa
Enchanted by nature
Työpajassa keskeistä on taidekasvatuksen ja luonnossa oppimisen yhdistäminen sekä sen soveltaminen opetussuunnitelmaan. Siinä yhdistyvät useat eri oppiaineet, kuten kuvataide, kädentaidot, äidinkieli ja ympäristöoppi yhdeksi kokonaisuudeksi. Ympäristöön tutustutaan muotoilun työkaluja apuna käyttäen ja kolmiulotteista hahmottamista vahvistaen. Työpajassa käytetään luonnosta saatavia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka eivät kuormita luontoa. Tässä konkretisoituu myös oma vaikutuksemme ympäristöön. Työpajan aikana tutkitaan omaa lähiympäristöä luovasti ja esteettisesti orientoituneesta näkökulmasta, vahvasti läsnä ollen. Työpaja rohkaisee tuottamaan mielikuvia taiteen avulla sekä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä askarruttavia asioita uudesta näkökulmasta. Tärkeää on myös ympäristöön vaikuttaminen omalla tekemisellä sekä oman sanoman välittäminen taiteen kautta. Työpaja antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen, aisteihin ja tunteisiin sekä mielikuvitukseen perustuvaan oppimiskokemukseen. Näistä jää vahvoja muistoja joihin voi palata myöhemmin uudestaan.
Järjestäjä: Luontopainotteinen taidekasvattaja Jenni Perttu, Hämeenlinnan kaupunki: Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat, (erityisesti 0-4lk.) kanssa työskenteleville Kielet: ENG

Luontoretki lähimetsään
Työpajassa saat eväät elämyksellisten retkien ohjaamiseen koulun lähiluonnossa. Lähiympäristö lajistoineen tulee uudella tavalla tutuksi oppilaille. Retkellä havainnoidaan lähimetsän tai rantaympäristön erityispiirteitä sekä eläin- ja kasvilajistoa. Retket ovat elämyksellisiä ja niillä kiinnitetään huomiota tiedollisten oppimistavoitteiden ohessa oppilaiden hyvinvointiin ja oppilasryhmän toimivuuteen. Tavoitteena on tarjota hyvinvointia tukevia elämyksiä ja edistää oppimista ulkona luonnossa.
Järjestäjä: ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green, Luonto-Liitto
Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat, nuoriso-ohjaajat alakoulun 5-6-luokka ja yläkoulun 7-8-luokka

Mera rörelse på dagisgården
Genom spontan rörelse och lek mår barn bra. Kom med och låt dig inspireras av våra rörelselekar ute. Genom att sporra barnen till lek och rörelse gör du också något för din egen hälsa. I workshoppen leker vi tillsammans.
Ledare: Mari-Sofi Johansson och Gun Hoikkala. Folkhälsan
Målgrupp: Daghem

Meren pikkujättiläiset
Små jättarna i havet
Elämä on merestä lähtöisin ja ensimmäiset sinilevät tuottivat hapen alkuilmakehään. Tässä työpajassa sukelletaan planktoneliöiden ihmeelliseen mikromaailmaan tuoden nämä meren pikkujättiläiset lähemmäksi omaa kokemusta ja arkea. Tarjolla on helppoja käytännönläheisiä menetelmiä ja välineitä planktonin tutkimiseen, sekä niistä oppimiseen. Veden keijuvien pikkujättiläisten merkitys ja vuorovaikutus kanssamme hahmottuu. Työpajan aluksi valmistetaan omat tutkimusvälineet kierrätysmateriaalista. Osa näytteistä on tuotu mereltä osa kerätään lähivesistä. Eliöstöä tutkitaan ensin mikroskoopein ja luupein. Planktoniin ilmiönä tutustutaan myös eri taiteenmuotojen ja leikkien avulla. Ajankohtaiset ympäristökysymykset heijastuvat myös planktonin kautta meren ja järvien ravintoketjuihin, sekä ekosysteemiin. Havainnollistaen ja kokeillen tutkimme ilmastonmuutoksen, sekä mikromuovien vaikutusta ravintoketjussa. Yhdessä luomme planktonystävällistä elämäntapaa. Järjestäjä: Luontokoulunopettaja, Erkki Makkonen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kohderyhmä: kaikki Kielet: SVE, ENG

Naturparkour
Att hoppa över stock och sten eller göra en volt i skogsgläntan utvecklar grovmotoriken. Grunderna i naturparkour är inte konstigare än att hoppa från en sten eller stubbe. Naturparkour går lätt att förverkliga var som helst i naturen. Det gäller att se möjligheterna där de finns och bygga broar mellan urbana aktiviteter och friluftsliv. Parkour handlar om att förflytta sig från punkt A till punkt B på ett så snabbt, smidigt och effektivt sätt som möjligt. Grundfilosofin inom parkour är att se varje hinder som en möjlighet till utveckling. Naturparkour är precis som namnet antyder parkour i naturen. Vi kommer också att arbeta med balans och precision på slack lines. När vi rör oss i naturen är det bäst att klä sig med oömma kläder. Kläder som tål att bli smutsiga i naturen. Handskar på händerna gör det också lättare och roligare att delta.  Ledare: Eva-Lotta Backman-Winquist. Finlands Svenska Idrott Målgrupp: klasslärare, eftisledare

Opi lukemaan, mitä luonto kertoo –  oppitunti metsässä
Työpajassa käydään metsäopetuksen asiantuntijan johdolla läpi monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään haluamaansa aiheeseen. Käymme läpi seuraavia teemoja: puulajitietous, niin biologisia faktoja kuin kansanperinnettäkin, puiden kasvu ja iän arviointi, puukiekosta kasvupaikkatekijöiden muutosten tulkitseminen, puun rakenne opettavaisen leikin kautta sekä lisäksi perus kasvilajituntemusta.
Järjestäjä: Suomen Metsäyhdistys Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat

Outdoor Journey
Outdoor Journeys is an approach that enables pupils to learn about the people and place in which they live. By planning and undertaking local journeys, pupils are able to learn across the curriculum in manner that is active, holistic and contextualized. We hope that school teachers will consider using the Outdoor Journeys framework and resources, as a means of “bringing curricula alive” by taking learning outdoors. It involves three phases that can repeated over and over: Questioning, Researching and Sharing. http://outdoorjourneys.org.uk/  Organizer: Dr. Simon Beames, The University of Edinburgh
Target group: * luokanopettajat * aineenopettajat

Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta
Työpajassa 20 henkilöä jakaantuu 4-5 hengen ryhmiin. Kaikki ryhmät saavat samanlaisen ongelmanratkaisutehtävän, esimerkiksi on noudettava kivi tietyn matkan päästä koskematta kiveen paljaalla kädellä. Tehtävä on suoritettava ohjelmoimalla eli laatimalla yksinkertaisilla komennoilla ohjelmakoodi. Koodi ajetaan siten, että yksi ryhmän jäsenistä toimi robottina. Robotti ei ajattele itse, vaan toimii täysin ohjelmointikielen komentojen mukaisesti. Ohjelmointikielessä on seuraavat komennot: •astu eteenpäin kepin verran •käänny 90◦ oikealle •nosta •tee n kertaa (n on luku 0, 1, 2, …). Koodi on kirjoitettava paperille ja saneltava robotille. Ryhmillä on omat testiradat, joita saa katsoa koko ajan, mutta radalle saa mennä vain ohjelmoitu robotti. Välineinä matkan varrella on nappulahanska ja lapio.Lyhimmän toimivan koodin laatinut ja testannut ryhmä voittaa.
Järjestäjä: matematiikan opettaja Kaisa Poikela, Kaukajärven koulu, Tampere Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat, aineenopettajat, nuoriso-ohjaajat

Seikkailua, luontoa ja liikuntaa elämää varten
Seikkailua, luontoa ja liikuntaa elämää varten – kokemuksia seikkailu- ja ympäristökasvatuksen sekä liikunnan hyödyntämisestä tukea tarvitsevien nuorten parissa. Teemana miksi viedä haasteellisia nuoria luontoon liikkumaan ja seikkailemaan ja mitä kannattaa huomioida? Pajan aikana käymme läpi vetäjien johdolla ajatuksia ja kokemuksia yhdessä pohtien ja kokien, miten onnistunut ja turvallinen luontoseikkailu kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Pajassa mietitään miten motivoida nuoria liikkeelle, kotoa kohti seikkailua. Pajan vetäjillä on laaja kokemus luonnon ja seikkailun käyttämisestä työvälineenä erilaisten nuorten kanssa mm. kohdennetussa nuorisotyössä ja lastensuojelussa.
Järjestäjä: Projektisuunnittelija Niklas Hjort, Helsingin kaupunki nuorisoasiainkeskus, Boosti- Hanke
Kohderyhmä: kaikki, luokanopettajat,  aineenopettajat,  nuoriso-ohjaajat, sosiaaliala Kielet: ENG

Skapande i naturmaterial för daghem och förskola
En praktisk workshop kring man på enkla sätt kan förverkliga en mångsidig och intressant daghemsgård. Vi sysslar och förverkligar en daghemsgård, där barnen kreativt kan förverkliga en mångsidig verksamhet. Kom med och bygg med stuprör och plankor.
Ledare: Anders Stark, Finlands Svenska Idrott
Målgrupp: daghem

Vesiasiaa koulun pihalla tai lähimaastossa: Juokseva hanavesi ja muita leikkejä
Työpajassa tutustutaan HSY:n Juokseva hanavesi -oppituntiin ja käydään läpi muita tapoja opettaa vedenkiertoa ja vastuullista vedenkäyttöä. Juokseva hanavesi -oppitunti on 1.-2. -luokkalaisille suunnattu pihaseikkailu, jossa oppilaat tutustuvat ulkona leikkien juomaveden alkuperään, vedenpuhdistuksen periaatteeseen ja vedenkiertoon kaupungissa. Tehtävänä on selvittää, mistä juomavesi tulee ja hankkiutua eroon vesipisaroihin tarttuneista epäpuhtauksista. Lisäksi työpajassa tutustutaan muihin leikkeihin ja tehtäviin vedenkierrosta ja -käytöstä, mitä voi vapaasti hyödyntää HSY:n kummikoulukansiosta. Järjestäjä: Marjo Myllyniemi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Kohderyhmä: kaikki

Ympäristökasvatus integroituna alakoulun arkeen
Työpaja toteutetaan eri oppiaineiden pysäkkityöskentelynä. Pysäkeillä pääsee testaamaan ja kokemaan, kuinka luonnossa/luokan ulkopuolella voi oppia OPS:n tavoitteiden mukaisia asioita yhdessä muiden kanssa – samalla omaa ympäristötietoisuutta ja kestävän kehityksen mukaisia työskentelytapoja omaksuen. Pysäkkityöskentelyn yhteydessä on mahdollisuus jakaa esiin nousseita ideoita, ajatuksia ja kokeilla itselle mielekkäitä työtapoja. Vaihtoehtoja toiminnalle on sekä pajojen teemojen välillä että työskentelytavoissa.
Järjestäjä: kasvatustieteiden kandidaatti Jenni Piispanen
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat, nuoriso-ohjaajat, sosiaaliala, aikuiskasvatus, avustajat Kielet: ENG