Ulos fossiilitaloudesta kohti bioaikaa / Change from the fossil economy to the bioeconomy

Turun linnassa / vid Åbo slott /in Turku Castle
ma/må/mo 5.6.2017

13:30-15:00 (FIN/ENG)

Seminaari: Ulos fossiilitaloudesta kohti bioaikaa
Seminar: Change from the fossil economy to the bioeconomy

13:30 Black and green carbon and geo-economics (ENG)
Jon Bingen (NO)

In his lecture Mr. Bingen will focus the intimate connections between energy-systems (coal, petroleum, nuclear and «renewables») and the development of the global economy, international systems and relations. The «bio-economy», i.e. the substitution of fossil («black») by biospheric («green») carbon, implies changes as big and consequential as the industrial utilisation of fossil carbon after the 17th and 18th Centuries. Understandably, the fear of irreversible climate changes does overshadow other issues in the public discourse. Additional factors do contributes as importantly to the growth of the so called «green economy». State finances – balances of trade, monetary considerations,employment and welfare – are of substantial importance to the changes in the modern energy- and industry-systems.

Jon Bingen is born in 1954 and obtained his «Magister artium» in philosophy and social science after studies in Oslo and Rome, in 1984. He has translated the principal works of the Italian political theorist, Niccolò Machiavelli, to Norwegian. In his ”professional life» he has been director of several Norw. research institutes/«Think tanks». In the 90´ies, Europaprogrammet; an independent think-tank in European affaires, and in the 21st Century; Norsk Institutt for Strategiske Studier.  Mr. Bingen has always worked with issues where energy- and industry policy «fuse» with finance, diplomacy and strategy. Since 2011 Jon Bingen has worked as an independent consultant with his own company, Xenophon AS. He has been a publisher since 2013.

14:00 Fotosynteesitutkimuksen soveltamisesta suorien biopolttoaineiden tuottoo (FIN)
Marjaana Suorsa, biokemian laitos, Turun yliopisto

Hengittämämme ilma, syömämme ruoka ja lähes kaikki käyttämämme energia ovat peräisin kasveista ja muista yhteyttävistä organismeista. Turun yliopistossa tehdään maailmanlaajuisestikin huipputasoiseksi arvioitua tutkimusta fotosynteesin alalta. Tutkimusta on viime aikoina laajennettu erityisesti bioenergian, biotalouden sekä synteettisen biologian suuntaan. Haasteet energiantuotannon suhteen ovatkin valtavat, sillä globaali energiantuotanto ei voi enää jatkossa perustua fossiilisiin polttoaineisiin. Nykyisten biopolttoaineiden tuotto kasvien (esimerkiksi maissi, sokeriruoko tai puut) avulla myös vie viljelyresursseja ruuantuotannolta sekä lisää paineita metsien hakkaamiseen.

Fotosynteesitutkimuksen alalla keskitytään tällä hetkellä voimakkaasti nk. suorien aurinkopolttoaineiden tuottamiseen. Tarkoitus on kehittää menetelmiä biopolttoaineiden tuottoon suoraan valosta, vedestä ja hiilidioksidista – biomassavaihe, eli esimerkiksi puumateriaali, jäisi siis kokonaan pois. Tämä kasvattaisi suunnattomasti valoenergian muuntotehokkuutta kemialliseksi energiaksi. Suorien biopolttoaineiden tuotto vaatii tarkkaa tietoa fotosynteesireaktioista ja niiden säätelystä. Lisäksi tarvitaan kokonaan uudentyyppisiä tutkimusmenetelmiä, kuten esimerkiksi synteettistä biologiaa.

Tutkimuskoordinaattori, dosentti Marjaana Suorsa tulee kertomaan Turussa tehtävästä tutkimuksesta ja fotosynteesitutkimuksen soveltamisesta suorien biopolttoaineiden tuottoon. Tutkimukseen on myös mahdollista tutustua tarkemmin 5.6. iltapäivällä pidettävässä työpajassa Turun yliopiston Biokemian laitoksen Molekulaarisen kasvibiologian yksikössä.

14:30 Ripsiväristä lankaan: Puukuidun ja – kemikaalien ihmeellinen maailma (FIN)
Sirpa Välimaa, Stora Enso Biomaterials

Mitä kaikkea muuta mielenkiintoista puusta voi tehdä kuin paperia, pakkauksia ja taloja? Vaikka makkarankuoria ja silmälasin kehyksiä. Puuta käytetään myös huulikiiltoon ja jäätelöön. Suomessa on lisäksi käynnissä mielenkiintoisia projekteja, jossa kotimaisesta puusta työstetään design-tekstiilejä.