Tutkijat ulos kammioista! Osa I: Battle

Turun linnassa / vid Åbo slott /in Turku Castle
ma/må/mo 5.6.2017


Seminaari: Tutkijat ulos kammioista!* osa I: Battle
13:30-15:00  (FIN)

Kaksi tai kolme tutkijaa kerralla kohtaa samassa kehässä. Tule kuuntelemaan kiintoisia keskusteluja tai kehuvia kamppailuja. Minkälaisen lusikan sinä haluat heittää soppaan?

1. erä:

  • Ulkoleikkejä ja -liikuntaa – terve sielu terveessä ruumiissa? Eero Haapala, Tutkija/ filosofian tohtori, Itä-Suomen yliopisto
  • Suomalaisen seikkailukasvatuksen traditio ja didaktiikka – yhteensopivuus vai erillisyys? Seppo JA Karppinen, kasvatustieteen tohtori
  • Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa Maarit Marttila, Liikuntatieteiden tohtori, opettaja-tutkija, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Jyväskylän yliopisto

2. erä:

  • Toivo, tragedia ja kasvatus: Miten käsitellä ympäristöahdistusta? Panu Pihkala, Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
  • Kasvatus ja yhteinen sitoutuminen muutokseen. Lili-Ann Wolff, ympäristökasvatuksen dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

3. erä:

  • Voiko koulussa kasvattaa kestävään elämäntapaan? Niina Mykrä, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto.
  • Ilmasto muuttuu – muuttuuko kasvatus? Anna Lehtonen, tohtorikoulutettava, tutkija-opettaja, draama- ja ympäristökasvattaja, Helsingin yliopisto, Espoon kaupunki.
  • Vastuuseen kasvattaminen opettajan haasteena. Essi Aarnio-Linnanvuori, Helsingin yliopisto, WWF.

*Tutkijat ulos kammioista on kaksiosainen vuorovaikutteinen seminaari, jossa kohtaavat ympäristö- ja seikkailukasvatuksen tutkijat sekä käytännön työtä tekevät. Luvassa lyhyitä puheenvuoroja ajankohtaisista tutkimuksista ja vilkasta keskustelua. Tule kuuntelemaan, kertomaan kokemuksistasi ja keskustelemaan! Valitse osa I klo 13:30 tai osa II 15:30 tai ota molemmat!