Osallisuus ja vaikuttaminen / Delaktighet och inflytande

Turun linnassa / vid Åbo slott /in Turku Castle
ma/må/mo 5.6.2017

13:30-15:00 (FIN/SVE)

Seminaari: Osallisuus ja vaikuttaminen
Seminarie: Delaktighet och inflytande

13:30 Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet (FIN)
Sanna Koskinen, WWF, Ympäristökasvatuksen asiantuntija

Teoriaa ja käytäntöä oppilaiden osallisuuden tukemista koulussa ja yhteistyössä koulun ulkopuolelle. Lasten ja nuorten osallisuus opetuksessa, koulun toimintakulttuurissa ja omassa lähiympäristössä toimimisessa ovat uuden opetussuunnitelman kulmakiviä. Mutta miten tuota osallisuutta ja omistajuutta tuetaan ja vahvistetaan? Miten tuoda ympäröivä yhteiskunta kouluun ja avata koulun ovet maailmaan? Miten tukea lasten ja nuorten ympäristökansalaisuutta tässä ja nyt?Sanna Koskinen on pitkän linjan ympäristökasvattaja, joka on erikoistunut lasten ja nuorten osallistumiseen ja ympäristövaikuttamiseen. Koskinen on väitellyt aiheesta Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina vuonna 2010. Sen jälkeen hän on toiminut Helsingin kaupungilla vuorovaikutussuunnittelijana ja ympäristökasvatuksen asiantuntijana WWF:ssä.

14:10 Kreativa daghemsgårdar (SVE)
Anders Stark

Det gäller att hitta inspiration för att få en daghemsgård kreativ. Många daghemsgårdar är väldigt fantasilösa och då blir verksamheten lätt ensidig. Daghemsgårdar med väl designade klätterställningar och mycket natur är lätta att fylla med aktivitet, men ofta ser gården annorlunda ut. Anders berättar om olika lösningar som barnen älskar och får den aktiva på ett kreativt sätt. Anders Stark, arbetar som Barnträdgårdlärare i en förskola sedan 10 år, med fokus på utomhuspedagogik. Anders har arbetet mycket med Skogsmullemetodiken och är också Skogsmulle ledarutbildare. Han har läst många kurser i  äventyrspedagogik med fokus på samarbetsövningar och repbanor. I sitt arbete stävar han efter att ta vara på naturen och att barnen ges möjlighet till ett kreativt tänkande.