Naturen vårdar och stärker / Luonto hoitaa ja vahvistaa, del/osa I

Turun linnassa / vid Åbo slott /in Turku Castle
ma/må/mo 5.6.2017

13:30-14:45 (SVE/FIN)
Seminarie: Naturen vårdar och stärker, del I
Seminaari: Luonto hoitaa ja vahvistaa, osa I

13:30 Utomhuspedagogik-de rastlösa barnens räddning? (SVE)
Annika Olsen-Nyberg, barnträdgårdsläräre och Skogsmulleledare

I varje klass, i varje grupp finns det barn som behöver mer stimulans än vad den normala skolundervisningen kan erbjuda. Varför är det speciellt bra för rastlösa barn att få vara utomhus? Annika föreläsning bygger på de positiva erfarenheterna av uteundervisning med rastlösa barn. Annika har arbetat i nästan 10 år som klasslärare. Hon har studerat utomhuspedagogik vid Linköping universitet.

14:10 Seikkailukasvatus osana psykiatrista tehohoitoa (FIN)
Ville Turunen, Tays Eva-yksikkö, toimintaterapeutti

Kokemuksia ja käytäntöjä 14v ajalta seikkailukasvatuksen käytöstä erityisen vaikeahoitoisten nuorten psykiatrisessa hoidossa. Ville Turunen on toimintaterapeutti, valmentaja, seikkailun sekatyöläinen