Tutkijat ulos kammioista! osa II: Tutkimuksen kattaukset

Turun linnassa / vid Åbo slott /in Turku Castle
ma/må/mo 5.6.2017

15:30-17:00 (FIN)

Seminaari: *Tutkijat ulos kammioista! osa II: Tutkimuksen kattaukset

Minkälaisia kokkauksia tutkimuksessa on tarjolla, ja mitä haluaisit vielä ruokalistalle? Antaudu eläväiseen keskusteluun tutkijoiden kanssa, ja heitä kattilaan omat ajatuksesi! Keskustelut käydään ruokalaji kerrallaan pienryhmissä, joten jokainen pääsee mukaan mutustelemaan uusia ideoita. Keskustelemassa osan I tutkijoita.

Menu

Maistiaiset –Minkälaista jo tehtyä tutkimusta voi soveltaa käytäntöön ja kuinka tutkimus voidaan viedä käytännön arkeen?

Alkuruoka -Mikä on nyt in, mistä tarvittaisiin lisää tietoa ja miksi?

Pääruoka -Miten ja kenen kanssa pitäisi tutkia? Kuinka kentällä toimijat saavat sanansa kuuluviin tutkimuksessa?

Jälkiruoka –Minkä median kautta haluaisit saada tutkimustietoa, jotta se välittyisi parhaiten jokapäiväiseen arkeen? Minkälaisia viestejä tutkija haluaisi kentälle lähettää?

*Tutkijat ulos kammioista on kaksiosainen vuorovaikutteinen seminaari, jossa kohtaavat ympäristö- ja seikkailukasvatuksen tutkijat sekä käytännön työtä tekevät. Luvassa lyhyitä puheenvuoroja ajankohtaisista tutkimuksista ja vilkasta keskustelua. Tule kuuntelemaan, kertomaan kokemuksistasi ja keskustelemaan! Valitse osa I 13:30 tai osa II 15:30 tai ota molemmat!