Luonto hoitaa ja vahvistaa, osa II

Turun linnassa / vid Åbo slott /in Turku Castle
ma/må/mo 5.6.2017

15:30-17:00 (FIN)

Seminaari: Luonto hoitaa ja vahvistaa, osa II

15:30 Luonto turvapaikanhakijan tukena
Antti Klemettilä, Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry., kriisipsykologi, projektivastaava

Luennolla esitellään kokemuksia ja käytäntöjä turvapaikanhakijoiden Luontoryhmästä,joka kehitettiin Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Serene-hankkeessa. Antti Klemettilä on toiminut kriisipsykologina Turun kriisikeskuksessa 8 vuotta ja psykologina Turun ulkomaalaistoimistossa 3,5 vuotta. Tällä hetkellä hän työskentelee projektivastaavana Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Serene-hankkeessa, jossa kehitetään tukitoimia traumatisoituneille maahanmuuttajille.

16:00 Siinä sivussa saattaa vahingossa löytää suuntaa elämälle – Luontoympäristö ja seikkailukasvatus nuorten työllistymisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin tukena
Niina Rautiainen, Tampereen seudun Työllistämisyhdistys, Etappi ry

Kuinka seikkailukasvatuksen keinoin voidaan tukea nuorten työllistymistä sekä oman polun löytämistä? Näkökulmia työllistymisen edistämiseen seikkailukasvatuksen menetelmin.

16:30 Seikkailu perheen vuorovaikutuksen tukena
Pekka Lyytinen, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Seikkailutoimintojen avulla on mahdollista tehokkaasti tukea vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta. Pekka Lyytinen on käyttänyt seikkailumenetelmiä vuodesta 1992 ja työskennellyt vuodesta 2003 alkaen MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön perhekuntoutustyössä psykologina ja kuntoutussuunnittelijana.