Kirsti Lonka

Turun linnassa / vid Åbo slott / in Turku Castle
Ma/Må/Mo 5.6.2017
11:00-12:00

Kuva: Liisa Takala, HS

Miksi ihmisen mieli ja aivot voivat hyvin liikkeessä ja ulkona? Ympäristön merkitys oppimiselle – Kirsti Lonka (suomeksi)

Liikkuminen luonnossa on ihmiselle luontaista toimintaa, joka lisää hyvinvointia samalla tavalla kuin kulttuuriharrastukset. Liikunta stimuloi aivojen aineenvaihduntaa voimakkaasti. Luonnossa liikkumisessa yhdistyy kaksi tärkeää asiaa: tunnekokemus luonnosta sekä liikkunnan ilo. Lapsi on luonnostaan utelias ja tutkii ympäristöään. Hänen aivonsa ovat myös supermuovautuvat eli ne virittyvät niihin asioihin, joita lapsi kokee ja elää. Tämän vuoksi varhaiset kokemukset ovat tärkeitä ja vaikuttavat jopa läpi loppuelämän. Lasten harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita on tutkittu vähän, erityisesti suhteessa teknologian käyttöön, mutta Suomen Akatemian rahoittamassa Mind the Gap -hankkeessamme olemme seuranneet koululaisia 6.-9. luokalle peruskoulua. Tutkimamme lapset olivat pääkaupunkiseudulta ja heidän ehdottomasti yleisin kiinnostuksen kohteensa oli liikunta ja urheilu. Mielenkiintoista on, että liikunta ja teknologian käyttö eivät välttämättä ole lainkaan vastakkaisia asioita, vaan ne usein nivoutuvat yhteen. Harrastajat kuvaavat harrastustaan ja levittävät sitä koskevaa materiaalia erityisesti Instagramissa. Näin fyysinen ja virtuaalinen tapa harrastaa usein risteävät ja motivoivat toisiaan. On tärkeää investoida lasten kiinnostuksen kohteisiin ja rakentaa tältä pohjalta heidän elinikäistä liikumisen iloaan.

Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka työskentelee Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän kouluttaa tulevia opettajia ja johtaa useita tutkimushankkeita. Hänen uusin teoksensa Lonka, K. (2015) Oivaltava Oppiminen. Otava, käsittelee uudenlaisia tapoja sytyttää ja ylläpitää oppilaiden kiinnostusta ja oivalluksen iloa. Teoksessa Hari ym (2015) Ihmisen mieli. Gaudeamus. kuvataan ihmisen mielen kehitystä.