Emilia Fägerstam

 

Turun linnassa / vid Åbo slott / in Turku Castle
Ma/Må/Mo 5.6.2017
11:00-12:00

Olika dimensioner av lärandet i uteundervisningen – Emilia Fägerstam (SE)
Att använda skolgården och närmiljön i undervisningen öppnar upp för nya möjligheter till lärande. Barnen uppskattar det kroppsliga och sinnliga lärandet men det finns också hinder. Föreläsningen presenterar hur några olika skolor använder sin utomhusmiljö i undervisningen.

Emilia Fägerstam, PhD och lektor i pedagogik med inriktning på ämnesdidaktik/utomhusdidaktik, Linköpings Universitet